17.1.2015

Referenssit

Jätehuollon kehittämistä yrityksille, jätehuoltosuunnitelmia

Jätehuoltoa kehittämällä ja kilpailuttamalla voi saada merkittävää säästöä, jopa yli 50 % jätehuoltokuluista.

 • Keskinäinen Vakuutusyhtiö Etera (kaksi kiinteistöä, joissa useita yrityksiä)
 • Malmin Liiketalo Oy (kiinteistössä useita toimijoita)/ Kantakaupungin Isännöinti Oy
 • Tremboco Oy (kiinteistössä n. 25 yritystä), Malmi
 • Savuhovi Oy, Kerava
 • Otava-Kuvalehdet Oy (nykyinen Otava Oy ja Otavamedia Oy, useita kiinteistöjä)
 • Jätehuollon kehittäminen on ollut osa monia asiakasprojekteja.

Ympäristökoulutusta ja sen suunnittelua

 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY: Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ja Sortti-asemien opastuksia vieraileville ryhmille, 2017-2018
 • Vantaan Energia: Suvi Runsten on pitänyt yli 100 roskapoliisi -esitystä jätehuollosta päiväkodeille, kouluille, yhdistyksille, yrityksille, taloyhtiöille ja erilaisissa tapahtumissa, sekä toiminut roskien lajittelun SM-kisojen tuomarina, 2015 – 2017
 • Aalto yliopisto: Exponential technologies, which can improve lives of billions of people, mentoreille ja aktoreille, 2015
 • Aalto yliopisto: Energia yhdyskuntasuunnittelussa – koulutusohjelma, 2013
 • HAUS kehittämiskeskus Oy: Viraston ympäristöjärjestelmät, Viraston ekotukihenkilö (suunnittelu) 2009
 • Helsingin yliopisto: ympäristöyrittäjänä toimiminen, 2016 ja 2013
 • TKK Dipoli: Ympäristöalan erikoistumisohjelma, 2009 – 2010
 • Oy Lapetek Ab
 • Kainuun ELY-keskus sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja  ympäristö ry: EcoStart- ympäristöjärjestelmä
 • Pidä Saaristo Siistinä ry
 • Savexpo-messut
 • Yritysklinikka, Vantaan Leija
 • Koulutus on aina oleellinen osa esimerkiksi ympäristöjärjestelmän rakentamista ja liittyy moniin asiakasprojekteihin.

Viestintää

 • METSO- Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman viestintä ympäristöministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle yhteistyössä Viestintä Oy Tulevaisuus kanssa, www.metsonpolku.fi

Ilmastoraportit

Ympäristöjärjestelmät tai niihin liittyvä konsultointi

Hiilijalanjäljen laskenta tai sen konsultointi

Internetsivujen suunnittelu ja toteutus

 • HSY Vesi, www.metsapirtinmulta.fi
 • Ympäristökonsultointi EcoChange Oy:n omat sivut
 • Nettisivujen toteutusta on ollut myös muille organisaatioille.

Selvitykset

 • Markkinaselvityksen teko jätevesien puhdistukseen liittyvälle tuotteelle Suomessa ja eräissä muissa maissa, 2016
 • Pienituloisen omakotiasujan energiaköyhyys – Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin, ympäristöministeriö, 2014 (Tyrsky-Konsultointi Oy:n kanssa), raportti täällä
 • Biojätteen kimppa- ja aluekeräyksen mahdollisuudet. 2013-2014. Ympäristöministeriö. Kumppanit: Jätelaitosyhdistys ry, HSY ja Puhas Oy (Joensuu). Raportti löytyy täältä. Uusiouutisten 3/2015 juttu täällä.
 • NATNET Life+ lähtötilanneseurannat – Lounais-Lapin luontoselvitys (linnut, kasvit, käävät). Raportti 48 s. + liitteet. 2013. Työssä oli mukana 3 biologian ammattilaista. Tilaaja: Lapin ELY-keskus. www.natnet.fi
 • Selvitys kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi, koskien lähinnä 1970-1980 -luvun kiinteistöjä. n. 40 s. 2013. Matinkylän Huolto Oy.
 • Selvitys kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyen, Akkuser Oy

Ympäristöluvat tms.

 • Akkuser Oy: Kansainvälisen jätesiirron lupa
 • Finkapa Oy, maankaatopaikan ympäristölupahakemus sekä maa- ja vesianalyysien raportit
 • Kuljetusliike Usvola Ky: Puhtaan maa-aineksen läjitys ja mullan valmistus
 • Maankaatopaikka Mustonen & Vilkman, Klaukkala: ympäristölupahakemus
 • Savuhovi Oy: Elintarviketuotantolaitoksen ympäristölupa
 • Metallikalustetehtaan muuttoon liittyvät ympäristölupa-asiat
 • Maaperän pilaantumisen arviointiin liittyviä selvityksiä kiinteistöalan yritykselle ja Rakennus Omera Oy
 • Kaavoituksessa avustamista logistiikka-alan yritykselle

Kirjanpitoa