Palvelut

EcoChange Oy on asiantunteva kumppaninne kaikissa ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Ympäristöasiat ja asiakkaamme ovat meille tärkeitä ja haluamme palvella teitä parhaalla mahdollisella tavalla. Maailma on muuttumassa paljon lähitulevaisuudessa ja meillä on siitä tietoa. Asiakkainamme on ollut pieniä ja suuria yrityksiä, ministeriöitä, kaupunkeja, ELY-keskuksia sekä aikuiskoulutuslaitoksia.

Tilaa etusivuilta maksuton ensimmäinen käynti pääkaupunkiseudulle, jolloin kartoitamme tarpeenne. Palvelemme myös muuta Suomea ja kansainvälisesti.

Yrityksille ja yhteisöille

Ympäristöjohtaminen yrityksissä ja yhteisöissä on nykypäivää. Kysymys on sellaisesta toiminnan hallinnasta, jossa ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa yrityksen ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtaminen edistää toiminnan ekotehokkuutta ja vähentää palveluiden sekä tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja.

Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveluita laaja-alaisissa ympäristö- ja jäteasioissa kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Laaja-alaisemmissa hankkeissa käytämme tarvittaessa yhteistyöverkostojamme.


Tarjoamme

 • Jätehuollon suunnittelu, kehittäminen ja kilpailutus
 • Jätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuus, kierrätys, turvallinen loppukäsittely
 • Jätealaan liittyvät selvitykset
 • Emas Easy, ISO 14001, (EcoStart), Ekokompassi ja Green Office
 • EcoChangen oma Ecopaketti™ ja ympäristötodistus pienille yrityksille
 • Ympäristö-järjestelmien auditointiapua
 • Hiilijalanjäljen laskenta
 • Kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvät selvitykset
 • Ympäristöasioihin liittyvät selvitykset ja luontoselvitykset
 • Ilmastoraportit
 • Ympäristölupa-hakemuksen laadintaa sekä maaperä- ja vesitutkimustulosten analyysiä
 • Jäte- ja ympäristöaiheista
 • Tulevaisuuden muutoksista ja uusista teknologioista (Singularity Universityn aiheista)
 • Aikuiskoulutuslaitosten kautta ja suoraan yrityksille
 • Pyydä meiltä maksutta Kestävien hankintojen pikaopas

Ympäristökonsultointi EcoChange Oy

Sähköposti: info(at)ecochange.fi
Puhelin: +358 50 5690049
Osoite: Länsi-Keimolan Tie 23
01750 Vantaa