Palvelut

EcoChange Oy on asiantunteva kumppaninne kaikissa ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveluita laaja-alaisissa ympäristö- ja jäteasioissa kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille. 

 

Ympäristöasiat ja asiakkaamme ovat meille tärkeitä ja haluamme palvella teitä parhaalla mahdollisella tavalla. Maailma on muuttumassa paljon lähitulevaisuudessa ja meillä on siitä tietoa. Asiakkainamme on ollut pieniä ja suuria yrityksiä, ministeriöitä, kaupunkeja, ELY-keskuksia sekä aikuiskoulutuslaitoksia. 

 

Tilaa meiltä maksuton ensimmäinen käynti pääkaupunkiseudulle, jolloin kartoitamme tarpeenne. Palvelemme myös muuta Suomea ja kansainvälisesti. 

 

 

Yrityksille ja yhteisöille

Ympäristöjohtaminen yrityksissä ja yhteisöissä on nykypäivää. Kysymys on sellaisesta toiminnan hallinnasta, jossa ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa yrityksen ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtaminen 
edistää toiminnan ekotehokkuutta ja vähentää palveluiden sekä tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja. 

 

Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveluita laaja-alaisissa ympäristö- ja jäteasioissa kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Laaja-alaisemmissa hankkeissa käytämme tarvittaessa yhteistyöverkostojamme. 

Tarjoamme

Jäte- ja resurssi-tehokkuus-konsultointi

- Jätehuollon suunnittelu, kehittäminen ja kilpailutus

- Jätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuus, kierrätys, turvallinen loppukäsittely

- Jätealaan liittyvät selvitykset

Ympäristö-konsultointi

- Ympäristölupa-hakemuksen laadinta sekä maaperä- ja vesitutkimustulosten analyysit

- Ympäristöasioihin liittyvät selvitykset ja luontoselvitykset

- Hiilijalanjäljen laskenta

- Ilmastoraportit

- Kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvät selvitykset

Koulutus

- Jäte- ja ympäristöaiheista

- Tulevaisuuden muutoksista ja uusista teknologioista (Singularity Universityn aiheista)

- Aikuiskoulutuslaitosten kautta ja suoraan yrityksille

- Pyydä meiltä maksutta Kestävien hankintojen pikaopas

Ympäristö-järjestelmät

- ISO 14001, (EcoStart) ja Green Office

- EcoChangen oma Ecopaketti™ ja ympäristötodistus pienille yrityksille

-Ympäristöjärjestelmien auditointiapua