Palvelut

EcoChange Oy on asiantunteva kumppaninne kaikissa ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä. 

 

Ympäristöasiat ja asiakkaamme ovat meille tärkeitä ja haluamme palvella teitä parhaalla mahdollisella tavalla. Maailma on muuttumassa paljon lähitulevaisuudessa ja meillä on siitä tietoa. Asiakkainamme on ollut pieniä ja suuria yrityksiä, ministeriöitä, kaupunkeja, ELY-keskuksia sekä aikuiskoulutuslaitoksia. 


Tilaa meiltä maksuton ensimmäinen käynti pääkaupunkiseudulle, jolloin kartoitamme tarpeenne. Palvelemme myös muuta Suomea ja kansainvälisesti. 

 

 

Yrityksille ja yhteisöille

Ympäristöjohtaminen yrityksissä ja yhteisöissä on nykypäivää. Kysymys on sellaisesta toiminnan hallinnasta, jossa ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa yrityksen ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtaminen 
edistää toiminnan ekotehokkuutta ja vähentää palveluiden sekä tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja. 

 

Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveluita laaja-alaisissa ympäristö- ja jäteasioissa kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Laaja-alaisemmissa hankkeissa käytämme tarvittaessa yhteistyöverkostojamme. 

Tarjoamme

Jäte- ja resurssi-tehokkuus-konsultointi

- Jätehuollon suunnittelu, kehittäminen ja kilpailutus

- Jätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuus, kierrätys, turvallinen loppukäsittely

- Jätealaan liittyvät selvitykset

Ympäristö-konsultointi

- Hiilijalanjäljen laskenta

- Kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvät selvitykset

- Ympäristöasioihin liittyvät selvitykset ja luontoselvitykset

- Ilmastoraportit

- Ympäristölupa-hakemuksen laadintaa sekä maaperä- ja vesitutkimustulosten analyysiä

Koulutus

- Jäte- ja ympäristöaiheista

- Tulevaisuuden muutoksista ja uusista teknologioista (Singularity Universityn aiheista)

- Aikuiskoulutus-laitosten kautta ja suoraan yrityksille

- Pyydä meiltä maksutta Kestävien hankintojen pikaopas

Ympäristö-järjestelmät

- Emas Easy, ISO 14001, (EcoStart), Ekokompassi ja Green Office

- EcoChangen oma Ecopaketti™ ja ympäristötodistus pienille yrityksille

-Ympäristö-järjestelmien auditointiapua