Palvelut

Jätekonsultointi ja resurssitehokkuus

Meillä on vankka asiantuntemus jätealalta, ja tarjoamme jätekonsultointia yrityksille ja yhteisöille.

Jätehuoltoa kehittämällä ja kilpailuttamalla voitte saada merkittäviä, joskus jopa kymmenien tuhansien eurojen vuosisäästöjä. Pakettiin sisältyy myös tietoiskut ja ohjeistukset. Kaatopaikalle ei yhdyskuntajätettä enää juurikaan mene, mutta kierrätyksen osuus on vielä liian pieni energiahyödyntämiseen nähden. Kierrätystä on lisättävä ja siirryttävä kiertotalouteen.

Asiantuntijamme selvittää myös resurssitehokkuuden mahdollisuudet. Teemme vaativiakin jätehuollon ja resurssitehokkuuden selvityksiä kuten materiaalitehokkuuskonsultointia.