17.1.2015

Referenssit

Jätehuollon kehittämistä yrityksille, jätehuoltosuunnitelmia

Jätehuoltoa kehittämällä ja kilpailuttamalla voi saada merkittävää säästöä, jopa yli 50 % jätehuoltokuluista.

 • HYY Kiinteistöt (nykyinen YLVA), useita keskustakiinteistöjä, joissa useita yrityksiä
 • Keskinäinen Vakuutusyhtiö Etera (kaksi kiinteistöä, joissa useita yrityksiä)
 • Malmin Liiketalo Oy (kiinteistössä useita toimijoita)/ Kantakaupungin Isännöinti Oy
 • Tremboco Oy (kiinteistössä useita yrityksiä), Malmi
 • Savuhovi Oy, Kerava
 • Otava-Kuvalehdet Oy (nykyinen Otava Oy ja Otavamedia Oy, useita kiinteistöjä)
 • Jätehuollon kehittäminen on ollut osa monia asiakasprojekteja.

Ympäristökoulutusta ja sen suunnittelua

 • Suvi Runsten on pitänyt jo yli 1000 koulutusta, noin 20 000 ihmiselle.
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY: Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ja Sortti-asemien opastuksia vieraileville ryhmille, useita EcoChangen oppaita 2017-2/2020
 • Vantaan Energia: Suvi Runsten on pitänyt yli 800 roskapoliisi -esitystä jätehuollosta päiväkodeille, kouluille, yhdistyksille, yrityksille, taloyhtiöille ja erilaisissa tapahtumissa, sekä toiminut roskien lajittelun SM-kisojen tuomarina, 2015 -2019
 • Aalto yliopisto: Exponential technologies, which can improve lives of billions of people, mentoreille ja aktoreille, 2015
 • Aalto yliopisto: Energia yhdyskuntasuunnittelussa – koulutusohjelma, 2013
 • HAUS kehittämiskeskus Oy: Viraston ympäristöjärjestelmät, Viraston ekotukihenkilö (suunnittelua) 2009
 • Helsingin yliopisto: ympäristöyrittäjänä toimiminen, 2016 ja 2013
 • TKK Dipoli: Ympäristöalan erikoistumisohjelma, 2009 – 2010
 • Oy Lapetek Ab
 • Kainuun ELY-keskus sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja  ympäristö ry: EcoStart- ympäristöjärjestelmä
 • Pidä Saaristo Siistinä ry
 • Savexpo-messut
 • Yritysklinikka, Vantaan Leija
 • Koulutus on aina oleellinen osa esimerkiksi ympäristöjärjestelmän rakentamista ja liittyy moniin asiakasprojekteihin.

Viestintää

 • METSO- Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman viestintä ympäristöministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle yhteistyössä Viestintä Oy Tulevaisuus kanssa, www.metsonpolku.fi

Ilmastoraportit

 • Lappeenrannan ja Imatran ilmastoraportit yhteistyössä Trans-Mond Environment Ltd., Millat konsultointi Oy ja Ecovisor Oy kanssa.

Ympäristöjärjestelmät tai niihin liittyvä konsultointi

 • Vastuullisuusohjelma Joensuun Maila – johtavalle pesäpalloseuralle sekä malliohjelma urheiluseuroille 2020
 • Ulkoasiainministeriö: avustaminen ympäristöstrategian laadinnassa
 • City-Miksa Oy sai EcoStart -sertifikaatin joulukuussa 2013.
 • Kajaanin kaupunki, Mamselli -liikelaitos, joka tuottaa ruoka- ja siivouspalvelut mm. päiväkodeille ja kouluille, EcoStart.
 • Matinkylän Huolto Oy, EcoStart, lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuusselvitys.
 • Martinlaakson Huolto Oy sai EcoStart-sertifikaatin 31.2.2011, artikkeli: Kiinteistolehti 8/2009.
 • MTR-Isännöinti Oy
 • Oy Phoenix Collector Ltd sai EcoStart -sertifikaatin syksyllä 2013.
 • Tilausravintola Kuninkaan Lohet Oy (EcoStart/ Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen, Helsingin ympäristökeskus).
 • Rotav Oy Inkoon Venehotelli: konsultointi Emas Easy / ISO 14001- järjestelmään liittyen.
 • Winwind Oy: avustaminen ISO 14001- järjestelmän laadinnassa
 • Office Innovations Finland Oy sai EcoChange -ympäristötodistuksen 15.10.2010.
 • Tukkatalo sai EcoChange- ympäristötodistuksen 3.10.2008. 
 • Ympäristölakilistan päivittämistä useana vuonna matkailualan kansainväliselle yritykselle
 • Ympäristölausunto rakennuskemian yritykselle auditointiin liittyen.

Hiilijalanjäljen laskenta tai sen konsultointi

 • Oy Lantmännen Unibake Ab Finland
 • Office Innovations Finland Oy (OIF Oy)
 • WinWind Oy

Internetsivujen suunnittelu ja toteutus

 • HSY Vesi, www.metsapirtinmulta.fi
 • Ympäristökonsultointi EcoChange Oy:n omat sivut
 • Nettisivujen toteutusta on ollut myös muille organisaatioille.

Selvitykset

 • Selvitys mahdollisesta vierailija- ja neuvontakeskuksesta, HSY jätehuolto, 2019
 • Markkinaselvityksen teko jätevesien puhdistukseen liittyvälle tuotteelle Suomessa ja eräissä muissa maissa, 2016
 • Pienituloisen omakotiasujan energiaköyhyys – Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin, ympäristöministeriö, 2014 (Tyrsky-Konsultointi Oy:n kanssa), raportti täällä
 • Biojätteen kimppa- ja aluekeräyksen mahdollisuudet. 2013-2014. Ympäristöministeriö. Kumppanit: Jätelaitosyhdistys ry, HSY ja Puhas Oy (Joensuu). Raportti löytyy täältä. Uusiouutisten 3/2015 juttu täällä.
 • NATNET Life+ lähtötilanneseurannat – Lounais-Lapin luontoselvitys (linnut, kasvit, käävät). Raportti 48 s. + liitteet. 2013. Työssä oli mukana 3 biologian ammattilaista. Tilaaja: Lapin ELY-keskus. www.natnet.fi
 • Selvitys kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi, koskien lähinnä 1970-1980 -luvun kiinteistöjä. n. 40 s. 2013. Matinkylän Huolto Oy.
 • Selvitys kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyen, Akkuser Oy

Ympäristöluvat tms.

 • Akkuser Oy: Kansainvälisen jätesiirron lupa
 • Finkapa Oy, maankaatopaikan ympäristölupahakemus sekä maa- ja vesianalyysien raportit
 • Kuljetusliike Usvola Ky: Puhtaan maa-aineksen läjitys ja mullan valmistus
 • Maankaatopaikka Mustonen & Vilkman, Klaukkala: ympäristölupahakemus
 • Savuhovi Oy: Elintarviketuotantolaitoksen ympäristölupa
 • Metallikalustetehtaan muuttoon liittyvät ympäristölupa-asiat
 • Maaperän pilaantumisen arviointiin liittyviä selvityksiä kiinteistöalan yritykselle ja Rakennus Omera Oy
 • Kaavoituksessa avustamista logistiikka-alan yritykselle

Kirjanpitoa

 • Yritys on tehnyt myös kirjanpitoa muutamille pienyrityksille

Muut

 • 1,5 miljoonan euron vesihuolto- ja valokuituhankkeen vetäminen yhdessä asukastiimin kanssa Vestrassa ja Keimolassa Vantaalla 2017-2021