Suvi Runsten

EcoChange Oy Yritysteknologiat ja vastuullisuus -liitteessä (12/2023)

Kauppalehden liitteessä, Yritysteknologiat ja vastuullisuus -kampanjalehdessä (12/2023), on julkaistu mainos Ympäristökonsultointi EcoChange Oy:sta ja tarjoamistamme palveluista. Kyseisessä jutussa kerrotaan, kuinka EcoChange Oy:n palveluilla ja ympäristöasioiden hoitamisella voi kehittää yrityksen kilpailukykyä. Voit lukea kyseisen Yritysteknologiat ja vastuullisuus -kampanjalehden osoitteesta: https://issuu.com/mediaplanetfi/docs/mp_yritysteknologiat_vastuullisuus_kl_2023

Ympäristökonsultointi EcoChange on julkaissut raportin biojätteiden kierrättämisestä Suomessa, Virossa, Liettuassa ja Puolassa.

Ympäristökonsultointi EcoChange Oy on tehnyt taustaraportin koskien biojätteiden kierrättämistä Suomessa, Virossa, Liettuassa sekä Puolassa. Raportti käsittelee biojätteiden kierrättämisen nykyistä tilaa näissä maissa, sekä tarjoaa kehitysehdotuksia biojätteiden kierrättämisen edistämiselle.  Raportista käy ilmi, että kyseisissä maissa on vielä paljon tehtävää biojätteiden kierrätyksen suhteen, ja niiden ongelmakohdat ovat keskenään melko samankaltaisia. Erityisesti EU:n direktiivit vaativat yhä parempaa jätteiden kierrättämistä. Raportti tarjoaa taloudellisia, lainsäädännöllisiä sekä viestinnällisiä ohjauskeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa biojätteiden kierrättämisen tekemisen taloudellisesti kannattavammaksi esimerkiksi tekemällä sekajätteen keräyksestä kalliimpaa, sekä viestinnän lisääminen biojätteiden kierrättämisen hyödyistä.   Raportti on julkaistu osana FinBaltRecycling -yhteistyötä, ympäristöministeriön tilauksesta ja ulkoasianministeriön rahoituksella. Raportti on luettavissa englanniksi seuraavassa osoitteessa:https://www.eastcham.fi/finnishwastemanagement/circular-economy/biowaste-and-nutrient-recycling/biowaste/recommendations-for-successful-biowaste-prevention-collection-and-management/current-situation-in-biowaste-management-and-improvement-recommendations-in-estonia-lithuania-poland-and-finland/  /  Environmental Consulting EcoChange Ltd. has published a background report considering recycling of biowaste in Finland, Estonia, Lithuania and …

Ympäristökonsultointi EcoChange on julkaissut raportin biojätteiden kierrättämisestä Suomessa, Virossa, Liettuassa ja Puolassa. Lue lisää »

Materiaalitehokkuus-konsultointia

Suvi Runsten on Motivan hyväksymä materiaalitehokkuuskonsultoija tuotantoyrityksille. Business Finland myöntää 50 % tukea materiaalitehokkuuskonsultointiin, joten nyt kannattaa toteuttaa konsultointi. Ota yhteyttä, niin autan teitä hakemuksen teossa. Konsultoinnin avulla yritys saa valtavat säästöt! /Suvi Runsten is approved by Motiva for consulting material efficiency for productive companies. Business Finland gives 50 % support for material efficiency consulting, …

Materiaalitehokkuus-konsultointia Lue lisää »

Jätehuollon kehittämistä ja kilpailuttamista

Ympäristökonsultointi EcoChange Oy kehitti ja kilpailutti HYY-Kiinteistöjen (nykyinen YLVA) useamman keskustakiinteistön jätehuollon ja siinä saatiin suuret säästöt. Pyydä tarjous ja säästät konsultoinnin hinnan hetkessä takaisin! /Environmental Consulting EcoChange Ltd developed and tendered the waste management of several city real estates and reached big savings. Ask for an offer and you will save the price of …

Jätehuollon kehittämistä ja kilpailuttamista Lue lisää »

Innovaatioseteli kasvua ja kansainvälistymistä varten

EcoChange on Tekesin innovaatiosetelin palveluntarjoajayritys, erityisesti jos on tarvetta selvityksiin, jotka liittyvät ympäristöasioihin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tukea voi saada 5000 € + alv. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit! Täällä on lisätietoa: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ /EcoChange is one of the companies providing research for companies that want to grow and become international concerning environmental issues. Tekes can give support …

Innovaatioseteli kasvua ja kansainvälistymistä varten Lue lisää »